Pages Navigation Menu

jou migrasie-inspirasie

UIT MET maer Barbie, IN MET DIE kurwes

UIT MET maer Barbie, IN MET DIE kurwes

deur VANESSA LOBUE

Die nuwe Barbie is die eerste tree om ’n meer positiewe liggaamsbeeld vir jong meisies te bevorder

Mattel het in die onlangse verlede aangekondig dat die Barbie-pop, wat hulle reeds 50 jaar lank vervaardig, ’n nuwe voorkoms kry.

Sy kom nou in drie verskillende liggaamsvorms: lank, met kurwes en kort, met verskillende haarstyle en kleure vir haar vel en oë.

Barbie se nuwe voorkoms spruit uit kritiek dat haar onnatuurlike proporsies aan dogtertjies wat met haar speel die verkeerde boodskap kan oordra oor hoe hulle veronderstel is om te lyk.

OU BARBIE EN DIE LIGGAAMSBEELD

Baie van die bekommernisse oor Barbie het vroeg in 2000 begin, toe studies gewys het dat baie maer poppe dogtertjies sleg oor hulself laat voel.

Een van hierdie studies het gewys dat vyfjariges vir wie ’n storieboek met foto’s van die maer Barbie gelees is ’n slegter gevoel het oor hul eie liggame as dogtertjies vir wie ’n boek met foto’s van ’n Emma-pop – wat ’n voller figuur het – gelees is.

Wat moontlik meer problematies is, is dat meisietjies so jonk as drie jaar maer poppe met positiewe persoonlikheidskenmerke verbind, terwyl poppe met ’n voller figuur met negatiewe persoonlikheidskenmerke verbind word.

Toe ’n groep kleuters gevra is om die persoonlikheidskenmerke van drie poppe – een maer, een gemiddeld en een met ’n vol figuur – te beskryf, was hulle geneig om die maer pop as slim te beskryf en het hulle die pop met die voller figuur as hartseer of moeg beskou.

Ongeag die korttermyninvloed wat dit het op hoe dogtertjies oor hulself voel, is daar egter geen bewyse dat dit ’n mens se selfbeeld in die lang termyn negatief beïnvloed om met ’n maer pop te speel nie.

In ’n studie waar navorsers meer as 200 volwassenes gevra het hoeveel hulle as kinders met Barbie-poppe gespeel het, was daar geen verband tussen hul blootstelling aan die poppe en hul siening van hul liggame as volwassenes nie. Dit is dus moontlik dat die negatiewe invloed van Barbie-poppe slegs van korte duur is.

Die nuwe Barbie is die eerste tree om ’n meer positiewe liggaamsbeeld vir jong meisies te bevorder.

LIGGAAMSBEELD EN DIE MEDIA

Beteken dit egter dat kort periodes waarin ’n mens negatief voel oor jou liggaam nie belangrik is of ’n impak het nie?

Kinders en volwassenes gebruik dikwels sosiale vergelykings om hul eie liggaamsbeeld te vorm. Met ander woorde, om te bepaal hoe hulle moet lyk – wat die “ideaal” is – kyk hulle om hulle, na speelgoed, vriende en die massamedia.

Speelgoed gee aan kinders ’n aanduiding van hoe volwasse mans en vroue moet lyk.

Die ontwikkeling van ’n jong vrou se liggaamsbeeld begin met speelgoed, maar word deur die media versterk namate sy ouer word.

Verskeie studies wys dat tienermeisies sowel as volwasse vroue ontevrede voel met hul liggame as hulle na tydskrifte met foto’s van baie maer meisies kyk.

Om met die ou Barbie-pop met haar hoë hakke, onmoontlike maer middel en blonde haredos te speel, kan dogtertjies dalk slegs kortstondig ontevrede laat voel met hul liggame. Die beeld van hierdie brandmaer figuur word egter in rolprente en TV-reekse herhaal, asook in gewilde tydskrifte wat hulle sal lees.

Om met Barbie te speel, is dus slegs die eerste tree van ’n kind se blootstelling aan die media. Die nuwe Barbie is egter ook die eerste tree om ’n meer positiewe liggaamsbeeld vir jong meisies te bevorder.

Die verskeidenheid in velkleur, oë en hare van die nuwe poppereeks, laat ook dogtertjies van alle rasse en etniese groepe toe om ’n pop te kies wat die beste by hul liggaamsbeeld pas.

Die nuwe Barbie is ’n tree in die regte rigting, maar dit is slegs die eerste tree. Ons het nog ’n ver pad om te stap met media wat ’n positiewe liggaamsbeeld in ontwikkelende meisies bevorder.

*Vanessa LoBue is ’n professor in sielkunde aan die Rutgers-Universiteit in Amerika.

*Bron: The Conversation

 

* Hierdie artikel is deur Netwerk24 aan Merise beskikbaar gestel.

Kry al die jongste Suid-Afrikaanse en internasionale nuus in jou moedertaal op Netwerk24. Ons is die aanlyntuiste van al die gunsteling- Afrikaanse koeranttitels soos Die Burger, Beeld, Volksblad en Rapport. Jy kan kies en keur uit ons inhoud van lipleklekkerresepte tot vuurwarm debatte. Sluit aan by die beste gesprek in Afrikaans – Netwerk24 teen slegs R99 per maand of stel dit GRATIS op die proef vir 30 dae!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *