Pages Navigation Menu

jou migrasie-inspirasie

Wanneer jy daarvan hou om welvaart te skep . . .

Wanneer jy daarvan hou om welvaart te skep . . .

Gary Reichlin van WealthSense Financial Solutions was maar altyd geïnteresseerd in die versekeringsbedryf en finansiële beplanning. Hy het sy loopbaan by Liberty Life in Suid-Afrika begin en vandag is hy ‘n ervare en suksesvolle finansiële beplanner in Australië.

As hy terugkyk op sy loopbaan in die finansiële sektor, onthou hy die ongelooflik harde werk, toewyding, dissipline en geduld wat dit geverg het om ‘n eie onderneming te begin. Die besluit om na ‘n ander land te emigreer, het beteken dat hy basies weer van voor af moes begin. “Vir my gaan dit daaroor om gesonde verhoudings te kweek,” sê Gary. “Jy moet jou produk baie goed ken, altyd goeie diens lewer, in belang van jou kliënt optree en vertroue en lojaliteit kweek by jou kliënte en die persone wat mense na jou verwys. Omdat elke persoon se behoeftes, omstandighede en doelwitte anders is, sal daar nie een produk wees wat vir almal werk nie.”

Merise het vir Gary gevra om meer te vertel oor die lewe van ‘n finansiële beplanner:

MOES JY HERKWALIFISEER TOE JY NA AUSTRALIË VERHUIS HET?

Ja, ek het ‘n in DIP FS(FP) Diploma in finansiële beplanning voltooi. Daarna het ek ook ‘n AdvDipFS(FP) – Gevorderde diploma in finansiële beplanning en FChFP – a fellow Chartered Financial Practitioner AFA Industry designation gedoen en ek het ook ‘n diploma in SMSF (Self Managed Super funds) verwerf.

WAT IS DIE GROOTSTE PRESTASIE IN JOU LOOPBAAN TOT DUSVER?

Terwyl ons nog in Suid-Afrika gewoon het, het ek gekwalifiseer vir die Court of the Table met die Million Dollar Round Table (MDRT), waar slegs die topagente van die wêreld ontmoet. Ek is eintlik op my gelukkigste wanneer ek ‘n tjek aan ‘n weduwee kan oorhandig in die wete dat ek gehelp het dat sy steeds haar huis en haar lewenstandaard kan handhaaf ondanks die afsterwe van haar eggenoot,

of wanneer ek met ‘n polisuitkering die las van ‘n kliënt wat pas gediagnoseer is met ‘n kritieke siekte/gevreesde kwaal (dread disease) kan ligter maak,

of wanneer ek oorkant ‘n paartjie sit wat aftreeouderdom bereik het en weet dat, danksy my insette, hulle gerieflik  in hul aftrede kan leef en die volgende fase van hul lewe sal geniet.

WAT IS DIE GEHEIM VAN ‘N GOED BEPLANDE FINANSIËLE STRATEGIE?

 • Kry hulp van ‘n gekwalifiseerde finansiële adviseur wat jy vertrou.
 • Verstaan jou finansiële situasie (jou inkomste, uitgawes, bates en laste).
 • Stel duidelike en realistiese doelwitte wat binne ‘n sekere tyd bereik kan word (kort-, medium- en langtermyndoelwitte).
 • Verstaan die risiko’s betrokke en besluit watter risiko jy bereid is om te neem om jou doelwitte te bereik.
 • Minimaliseer risiko deur diversifikasie. Moenie al jou eiers in een mandjie sit nie.
 • Ontwikkel strategieë waarmee jy jou doelwitte wil bereik.
 • Hersien jou doelwitte en strategieë gereeld na gelang van verandering in jou persoonlike omstandighede en beleggings.
 • Neem slim beleggingsbesluite wat belastingdoeltreffend is en wat jou welvaart sal laat toeneem.
 • Sit ‘n goed ontwikkelde welvaartbeskermingsplan in plek deur lewens-, ongeskiktheids-, kritiekesiekte- en inkomstebeskermingsversekering uit te neem sodat jou geliefdes se bates en inkomste beskerm is, sou iets met jou gebeur.
 • Stel ‘n testament op wat jou huidige situasie in ag neem. Spesifiseer wie namens jou kan optree as jy ongeskik sou raak en wie as voog sal optree.

WATTER RAAD SAL JY GEE AAN IEMAND WAT BEHEER OOR HUL FINANSIES WIL NEEM – WAAR MOET HULLE BEGIN EN WAT MOET HULLE DOEN?

 • Stel realistiese doelwitte.
 • Beplan ‘n begroting.
 • Wees realisties met jou begroting en hou daarby.
 • Lewe binne jou vermoë!
 • Hersien jou finansiële situasie gereeld na gelang van veranderende omstandighede.

HOE HELP JY OM JOU KLIËNTE SE WELVAART TE BESKERM?

Ek bestudeer eers elkeen se behoeftes en doelwitte voordat ek soek vir die finansiële produkte wat die beste by hul situasie pas. Ek hou van ‘n omvattende welvaartsbeskermingsplan wat beskerming bied vir onvoorsiene gebeure (dood, ongeskiktheid, kritieke siekte en verlies aan inkomste). Hierdie plan kan binne of buite Super gestruktureer word, of ‘n bietjie van albei, afhangende van die individu se omstandighede, kontanvloei en wat hulle kan bekostig.

WAT IS JOU BOODSKAP AAN MERISE-LESERS?

Dit is reg om trots Suid-Afrikaans te wees, maar dit is net so belangrik om jou nuwe land te aanvaar. Ons moet nou nuwe uitdagings oorkom, en hierdie uitdagings sal jou in jouself laat twyfel. Dit is belangrik om nederig te bly en bereid om aan te pas en te verander. Wees geduldig. Jou kundigheid en talente sál raakgesien en beloon word.

Dwing jouself om uit te gaan en om ‘n nuwe netwerk vriende en kollegas op te bou. Alle expats gaan daagliks deur soortgelyke emosies en beproewings en dit help om te weet dat daar mense is wat omgee en sal probeer help.

Ek het onlangs ‘n aanhaling van Tony Gaskins in ‘n restaurant gesien wat vir my sin gemaak het: “As jy nie jou eie drome bou nie, gaan iemand jou betaal sodat jy kan help om hulle drome te bou.” Dis hoekom jy jou alles moet gee . . .

DEVKAY Pty Ltd t/a Wealthsense Financial Solutions is ‘korporatiewe gemagtigde verteenwoordiger (338751) van NEO Financial Solutions Pty Ltd (AFSL 385 845) ABN 64 141 607 098.

Waarskuwing – algemene advies: “Enige raad wat in hierdie artikel verskyn, neem nie die doelwitte, behoeftes en finansiële omstandighede van ‘n spesifieke individu in ag nie. Voordat jy besluit om ‘n finansiële produk aan te koop of te verkoop, moet jy jou eie doelwitte, behoeftes en finansiële omstandighede in ag neem. Jy kan self besluit of jy jou eie oordeel vertrou en of jy die hulp van ‘n gekwalifiseerde adviseur wil inroep. Ons dra geen verantwoordelikheid vir besluite wat op grond van inligting in die artikel geneem word nie. Persone wat dit doen, handel volgens eie risiko. Lees altyd eers deur die Product Disclosure Statement (PDS) van ‘n finansiële produk voordat jy besluit om daardie produk aan te skaf.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *