Pages Navigation Menu

jou migrasie-inspirasie

HELP JOU OUERS OM IN AUSTRALIË OF NIEU-SEELAND TE WOON

HELP JOU OUERS OM IN AUSTRALIË OF NIEU-SEELAND TE WOON

deur SUZETTE VAN DER HEIJDEN

Een van die moeilikste aspekte van emigrasie is om ouers agter te laat, veral wanneer hulle gevorderd in jare of alleen is. Australië sowel as  Nieu-Seeland erken die behoefte dat families soms bymekaar wil kom en dat dit goed is wanneer ouers tyd saam met hul kinders deurbring. Daarom is ‘n visumkategorie vir ouers van volwasse kinders wat hier woon, geskep.

Australië

Daar is sekere vereistes waaraan jou ouer/s moet voldoen om vir ‘n ouervisum (Parent Category Visa) te kwalifiseer. Die volwasse kind van die ouer moet ‘n Australiese burger of ‘n permanente Australiese inwoner wees of kwalifiseer vir Nieu-Seelandse burgerskap en moet minstens twee jaar lank voordat die visumaansoek ingedien word, wettig in Australië gewoon het.

Daar is ‘n paar soorte visums beskikbaar en die regte een vir jou ouers sal van hul persoonlike omstandighede afhang. Australië bied ‘n Parent Visa (subclass 103), ‘n Aged Parent Visa (subclass 804), Contributory Parent (Temporary) Visa (subclass 173), en ‘n Contributory Parent Visa (subclass 143) aan. Jou ouers mag tot twee jaar lank in Austalië woon as ‘n tydelike inwoner, of onbeperk as ‘n permanente inwoner, afhangende van die visum wat toegestaan is. Dit kon vroeër egter tot jaar duur voordat so ‘n visum geprosesseer is.

Die Australiese regering het onlangs ‘n nuwe tydelike ouervisum beskikbaar gestel vir die 2017/18-jaar waarvolgens volwasse kinders vir hul ouers borg staan. Volgens hierdie visum kan ouers vir ‘n periode van drie of vyf jaar op ‘n keer in Australië woon. Hulle mag meer as een keer vir hierdie visum aansoek doen, maar jou ouers mag nie langer as tien jaar in Australië woon nie. Hierdie visum is spesiaal so ontwerp dat die land se gesondheidsorgstelsel nie addisioneel belas word nie. Dit vervang nie bestaande ouervisas nie, maar spreek die gemeenskap se kommer oor lang wagtye vir ouervisums aan.

Slegs een ouerpaar per keer mag vir so ‘n visum geborg word, of dit nou biologiese of aangenome ouers is of ‘n stiefouer wat steeds in ‘n getroude of de facto-verhouding met die biologiese ouer is. Die betrokke ouers moet mediese versekering by ‘n Australiese mediesesorginstansie uitneem en seker maak dat dit vir die totale verblyftydperk geldig bly. Hul Australiese kind moet as ‘n borg goedgekeur word en moet aan sekere vereistes wat betref identiteit, gesondheid en karakter voldoen, voordat die ouers hul visumaansoek indien. Dit kos  A$10 000 vir ‘n 5-jaar visum en A$5 000 vir ‘n 3-jaar visum. Jou ouers hoef nie ‘n Engelse taalvaardigheidstoets af te lê nie en as ‘n borg hoef jy ook nie ‘n verband uit te neem nie.

Ouers wat met ‘n Temporary Sponsored Parent Visa in Australië kom woon, mag nie teen vergoeding werk nie. Hulle mag wel help met kindersorg binne die familie en van tyd tot tyd hulp verleen as ‘n vrywilliger (volunteer).

Die aansoekvorm om as ‘n borg vir jou ouers op te tree, is aanlyn by immiAccount beskikbaar. Jy moet ten minste 18 jaar of ouer wees en minstens vier jaar voorafgaande in Australië gewoon het. Daar word ook vereistes gestel wat huishoudelike inkomste en karakter betref en jy moet wettige verantwoordelikheid neem vir alle uitstaande skuld vir openbare mediese sorg wat die ouer, vir wie jy borgstaan, dalk aangaan. Slegs Australiese burgers, permanente Australiese inwoners of iemand wat kwalifiseer vir Nieu-Seelandse burgerskap, mag borgstaan.

Bron: www.border.gov.au

Nieu-Seeland

Nieu-Seeland bied ‘n Parent Retirement Resident Visa aan ouers van ‘n volwasse kind wat ‘n Nieu-Seelandse burger of permanente inwoner is. Hierdie visum laat jou ouers toe om onbeperk in Nieu-Seeland te woon, werk en studeer en die visum sluit ook hul eggenoot in.

Ouers met ‘n jaarlikse inkomste van NZ$60 000 kan aansoek doen. Hulle moet ook minstens NZ$1m vir vier jaar belê en bewys lewer van ‘n addisionele NZ$500 000 wat beskikbaar is om lewenskoste te dek. As die inwonervisum eers goedgekeur is, kry jou ouers twaalf maande om die beleggingsfondse na Nieu-Seeland oor te plaas. As hulle reeds voldoende fondse in ‘n goedgekeurde belegging gestort het wanneer hul visumaansoek ingedien word, begin die minimum beleggingstyd op die dag wanneer die visum goedgekeur word. Na verstryking van die vier jaar beleggingstydperk mag jou ouers aansoek doen om permanente inwoners te word. Die Nieu-Seelandse regering sal bewyse van beleggings aanvra na twee en na vier jaar.

Jou ouers sal ‘n aankomskaart ontvang terwyl hulle na Nieu-Seeland onderweg is. Hierdie vorm moet ingevul word en dien as aansoek om in die land toegelaat te word. Hulle mag toegang geweier word op grond van karaktervereistes, as hul omstandighede verander het sedert die visum toegeken is of as hulle weier dat ‘n foto, vingerafdrukke of ‘n iris-skandering geneem word.

Dit neem gewoonlik tien maande om visumaansoeke van Suid-Afrikaners te prosesseer. ‘n Parent Retirement Category Residence Application-vorm moet ingevul word en na die NZ Immigration Service gestuur word, tesame met die aansoekgeld, migrasieheffing en stawende dokumente. Suksesvolle aansoeke word in beginsel goedgekeur. Die NZ$1m wat jou ouers moet belê, moet afkomstig wees van fondse of bates wat aan die persoon behoort in wie se naam die visumaansoek gedoen word. Besoekers mag na Nieu-Seeland kom om beleggingsmoontlikhede te ondersoek voordat fondse oorgeplaas word, maar ‘n aparte werk- of besoekersvisum moet hiervoor verkry word.

Suid-Afrikaners betaal NZ$3620 om ‘n aansoek te laat prosesseer. ‘n Migrasieheffing word hierby ingesluit. Betalings kan per Visa- of MasterCard, of persoonlike of banktjeks aan die NZ Immigration Service, uitgemaak word. Visumaansoeke wat met ‘n persoonlike tjek betaal word, sal vir tien werksdae teruggehou word sodat die tjek eers geklaar kan word.

Bron: www.immigration.govt.nz

*Hierdie artikel bied slegs algemene inligting en kan nie gesien word as migrasieadvies of volledige inligting nie. Maak ‘n afspraak met ‘n geregistreerde migrasieagent om jou persoonlike omstandighede te assesseer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *