Pages Navigation Menu

jou migrasie-inspirasie

Toer na Suid-Afrika oor Australiese visums in Augustus 2017

Toer na Suid-Afrika oor Australiese visums in Augustus 2017

“Sedert die veranderings aan visa-vereistes wat op 1 Julie aangebring is, word ons oorval met oproepe uit Suid-Afrika oor verskillende visums wat beskikbaar is vir mense wat graag na Australië wil emigreer,” sê Karen Kotze van Suffolk-Visa. “Die aanvraag is so groot dat ons besluit het om na Suid-Afrika te toer sodat ons die verskillende moontlikhede met ons kliënte kan bespreek.”

Karen span kragte saam met Gerrit Janse van Rensburg van Soft Landing Migration en gaan Suid-Afrika in Augustus 2017 besoek. Hulle gaan beskikbaar wees vir individuele konsultasies van 8vm tot 5nm in Johannesburg (4 – 7 August 2017), Bloemfontein, (8 August2017), Durban (8 – 9 August 2017) en Kaapstad (10-13 August 2017).  Konsultasies kan aanlyn bespreek word by www.suffolk-visa.com.au/book of by www.immigrate-2-australia.com en sal $100.00 kos.

Die Australiese regering het op 1 Julie 2017 ‘n hele paar veranderings gemaak ten opsigte van tydelike en permanente migrasieprogramme vir kundiges. Dit sluit veranderinge vir die Temporary Work (Skilled) visa (subclass 457), wat in die verlede baie gewild was onder Suid-Afrikaners, in. Een van die belangrikste veranderings is die verandering op die ouderdomsbeperking, en daar is nou baie minder visa-moontlikhede beskikbaar is vir die ouer migrant. Alle aansoekers van algemene kundige migrasie moet jonger as 45 wees wanneer ‘n uitnodiging ontvang word om aansoek te doen vir ‘n visa. Visums vir werkvakansies is slegs beskikbaar vir lande wat ‘n bilaterale ooreenkoms met Australië het, en aansoekers mag nie ouer as 35 jaar wees nie.

Veranderings is ook aangebring in terme van Engelse taalvaardighed. Werknemers wat meer as $96 400.00 per jaar verdien word vrygestel van die Engelse taalvaardigheidstoets as die aansoeker reeds in diens is van ‘n verwante bedryf van die maatskappy wat as borg optree.

Vaardighede van meer beroepe sal voortaan formeel geassesseer word en polisieklarings word voortaan ook vereis vir 457-aansoeke wat op of na 1 Julie 2017 ingedien is.  Geakkrediteerde borgskap word uitgebrei na alle borge mits hulle ‘n omset van ten minste AUD 4 miljoen draai en ten minste 90% van hulle personeel Australiërs is.

‘n Paar beroepe is bygevoeg tot die vaardighedsberoepslys, insluitende ICT sekuriteitsspesialiste, biochemiste, mikrobioloë en perde-teëlers. Sekere ingenieursberoepe soos myningenieurs kom nou ook in aanmerking vir die subklas 186- en 457-programme, maar beroepe soos vlootbestuurders, sielkundiges en eiendomsagente is nie meer op die lys nie.

Fooie betaalbaar vir feitlik alle aansoeke is verhoog met twee persent.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *