Pages Navigation Menu

jou migrasie-inspirasie

Belastingvrystelling van buitelandse pensioene wat Suid-Afrikaanse burgers ontvang

Belastingvrystelling van buitelandse pensioene wat Suid-Afrikaanse burgers ontvang

Die afgelope paar jaar was daar onsekerheid oor die omstandighede van Suid-Afrikaanse burgers wat pensioenbetalings ontvang vir dienste wat buite Suid-Afrika of gedeeltelik buite Suid-Afrika gelewer word. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) het in 2013 en die grootste deel van 2014 die standpunt ingeneem dat indien die fonds in Suid-Afrika geleë is, daar veronderstel word dat die bron in Suid-Afrika is en daarom is die totale bedrag van die pensioenbetaling as belasbaar in Suid-Afrika beskou, ongeag die feit dat die pensioen kan verband hou met dienste wat gedeeltelik buite die land gelewer is.

Bindende algemene beslissing no. 25 (die beslissing) wat op 14 November 2014 deur SARS uitgereik is, bied duidelikheid oor die interpretasie en toepassing van die woorde ‟van ‘n bron buite die Republiek” in s10(1)(gC) van die Inkomstebelastingwet (no. 58 van 1962 – die Wet). Daar word nou aangedui dat die verwysing na bron in die Wet verwys na die oorsprong van die bron waaruit die pensioeninkomste ontstaan het. Ingevolge die beslissing sal ‘n formule gebruik word om die gedeelte van die pensioen wat vrygestel word te bereken.

Artikel 10(1)(gC) van die Wet stel enige pensioen wat enige burger van ‘n bron buite Suid-Afrika ontvang of toeval as vergoeding vir vroeëre dienste vry van die betaling van inkomstebelasting.

Artikel 9(2)(i) van die Wet bepaal op sy beurt dat daar veronderstel word dat ‘n persoon ‘n bedrag van ‘n bron binne Suid-Afrika ontvang of toeval as daardie bedrag ‘n pensioen of annuïteit is en die persoon dit ontvang vir dienste wat binne Suid-Afrika gelewer is. Maar as die bedrag ontvang word of toeval vir dienste wat gedeeltelik binne en gedeeltelik buite Suid-Afrika gelewer is, sal slegs ‘n bepaalde gedeelte van ‘n bron binne Suid-Afrika kom.

Die beslissing is geldig vanaf die datum van uitreiking (14 November 2014) en sal geld totdat dit teruggetrek word of totdat die betrokke wetgewing gewysig word.

Kom ons kyk na ‘n voorbeeld: Iemand het vir 300 maande vir ʼn maatskappy gewerk. Dertig van daardie maande was oorsee. Hy kan dan elke jaar beswaar aanteken teen sy belastingaanslag en eis dat 10% van die inkomste vrygestel word.

Ek stel voor as iemand ophou om vir ‘n maatskappy te werk, moet hy/sy die HR vra vir ‘n brief wat die volle tydperk noem wat hy/sy vir daardie maatskappy gewerk het asook die tydperk(e) wat hy/sy oorsee gewerk het.

Jy is welkom om Fanus Jonck (fanus@jonck.net) te kontak oor jou belastingnavrae

Bron: http://www.wereldwyd.co.za/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *